Impressum i warunki

Impressum i warunki

Hotel Bavaria

Ulica Isnyer 2
87534 Oberstaufen
Schneider GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Markus i Brigitte Schneider
Rejestr handlowy Sąd rejonowy Kempten HRB 8039
numer VAT. DE 226884148 Telefon: +49 (0) 8386 - 93 250
Faks: +49 (0) 8386 - 75 76
E-mail: bavaria-hotel@t-online.de
www.bavaria-oberstaufen.de

Źródła obrazów: Oberstaufen Tourism, istock Photo, Deposit Photo, Markus Schneider


Warunki

Poniższe warunki dotyczą wynajmu pokoi hotelowych i usług uzgodnionych w związku z tym. Hotel jest partnerem Oberstaufen PLUS. Oto warunki korzystania z Oberstaufen PLUS i odpowiedniego dostawcy. Umowa zakwaterowania zawierana jest między hotelem a rezerwacją osoby. Podnajmowanie (np. W przypadku braku możliwości przyjazdu) może być dokonane tylko po uzgodnieniu i wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z hotelem.

Umowa zakwaterowania zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty przez klienta. To musi być w pełni sprawne. W przypadku komunikacji między hotelem a gościem za pośrednictwem poczty elektronicznej transmisja danych nie jest szyfrowana. Umowa rezerwacji między klientem a hotelem może być również zawarta ustnie. Formularz pisemny nie jest obowiązkowy. Klient nie jest uprawniony do określonego pokoju, ale tylko do zastrzeżonej kategorii. Pokoje są gwarantowane od 15.00 w dniu przyjazdu, wyjazd jest 11.00. Hotel może zażądać zabezpieczenia depozytu lub karty kredytowej. Jeśli wymagany jest depozyt w celu zabezpieczenia rezerwacji lub numeru karty kredytowej, umowa zakwaterowania zostanie zawarta tylko wtedy, gdy depozyt zostanie wpłacony na czas lub karta kredytowa będzie ważna.

Jeśli faktura przy wyjeździe nie jest możliwa płatność kartą kredytową z obniżonymi cenami. Uzgodnione ceny obejmują bieżące podatki i opłaty lokalne mające zastosowanie do zawarcia umowy. Lokalny podatek turystyczny jest płatny na miejscu przez klienta (od 2018 r .: dorośli 2,60 EUR / dzień, dziecko do 14 lat 1,30 EUR / dzień). Zmiany stawek i ceł podatkowych podlegają korektom.

Umowa zakwaterowania zobowiązuje hotel do zapewnienia pokoi i przestrzegania uzgodnionych usług. Klient ma obowiązek zapłacić za transfer pokoju. Zmniejszenie zarezerwowanych usług hotelowych (np. Wcześniejszy wyjazd, liczba pokoi) wymaga wyraźnej pisemnej zgody hotelu (np. Zmiana rezerwacji na inny termin). W takim przypadku hotel jest uprawniony do podwyższenia ceny dnia i anulowania lub zmiany rabatów.

Hotel ma prawo umieścić klienta w tej samej cenie w porównywalnym hotelu. Musi to być ważny powód, zwłaszcza jeśli zakwaterowanie w hotelu nie jest możliwe. W związku z tym do hotelu nie można dochodzić roszczeń regresowych.

Anulowanie przez klienta wymaga formy pisemnej. Zasadniczo zaleca się przerwanie podróży lub ubezpieczenie od rezygnacji. W przypadku rezygnacji do 7 dni przed zarezerwowanym pobytem 90% uzgodnionej ceny podróży, w ciągu 7 dni 100%, w przypadku nie przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu 100%. Opłaty za anulowanie zostaną naliczone po dacie stempla pocztowego, skrzynki odbiorczej lub faksu.

W przypadku działania siły wyższej lub okoliczności, za które hotel nie ponosi odpowiedzialności, które uniemożliwiają wykonanie umowy, jak również usterek technicznych w hotelu w momencie rezerwacji (np. Problemy z programem Channel Manager), hotel może odstąpić od umowy. W przypadku wycofania się z hotelu z uzasadnionego powodu nie wynika z tego roszczenie o odszkodowanie klienta.

Jeśli klient dowie się o wadzie lub usterce, musi natychmiast powiadomić o tym hotel. Hotel stara się anulować zgłoszoną wadę. Klient ma obowiązek przyczynić się do tego, co jest uzasadnione (np. Przeniesienie się do innego pokoju w przypadku uszkodzenia wody).

Internetowa prezentacja hotelu jest starannie utrzymana. Nie można jednak zagwarantować kompletności informacji, ich dokładności i dokładności. W związku z tym szkody lub straty wszelkiego rodzaju wynikające z bezpośredniego i pośredniego korzystania ze strony internetowej Hotelu są wyłączone z odpowiedzialności. Dotyczy to również ofert stron internetowych innych dostawców na stronie internetowej hotelu lub tych, do których można dotrzeć poprzez linkowanie. Obowiązują tu również warunki ochrony danych dostawców zewnętrznych lub łącza. Te treści osób trzecich są wyłączną odpowiedzialnością odpowiednich dostawców.

Jednostronne zmiany umowy są nieskuteczne. Zmiany umowy muszą mieć formę pisemną, dotyczy to również zmian w warunkach. Miejscem realizacji i płatności jest lokalizacja hotelu. Jurysdykcja: Sonthofen. W przypadku nieważności lub nieważności poszczególnych postanowień warunków, pozostałe pozostają w mocy. Nawiasem mówiąc, obowiązują przepisy ustawowe i przepisy.

Hotel Bavaria
Oberstaufen, luty 2019 r


5.    Die Bereitstellung der Zimmer, Übergabe und Rücktritt der Zimmer
Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer einer Kategorie, soweit dieses nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 11:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung der Hoteleinrichtungen und Serviceleistungen des Hotels sind nach diesem Termin nicht mehr abrufbar. Spätabreisen müssen vom Hotel gestattet werden, ein Aufpreis kann nachträglich für den Abreisetag vereinbart werden. Auch bei Nichtinanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Hotelleistung behält das Hotel seinen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. Dies ist gegeben, wenn ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart wurde oder bereits erloschen ist, kein gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht und das Hotel einer Vertragsaufhebung nicht zugestimmt hat. Das Hotel bemüht sich um anderweite Vermietung. Werden die Zimmer nicht anderweitig vermietet, so kann das Hotel den Abzug für ersparte Aufwendungen pauschalieren. Eine Stornierung durch den Kunden bedarf der Schriftform. Grundsätzlich wird der Abschluss einer Reiseunterbrechungs- bzw. rücktrittsversicherung empfohlen. Bei einer Stornierung bis 7 Tage vor gebuchtem Aufenthalt werden 90 % des vertraglich vereinbarten Gesamtreisepreises, innerhalb von 7 Tagen 100%, bei Nichtantritt oder vorzeitiger Abreise 100 % erhoben. Die Stornokosten werden nach Datum des Poststempels, Maileingangs oder Eingang der Faxbestätigung berechnet.
6. Rücktritt des Hotels
Gilt die Vereinbarung, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel seinerseits in diesem Zeitraum  berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wird eine vereinbarte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht geleistet, setzt das Hotel eine angemessene Nachfrist in Schriftform. Verstreicht diese Nachfrist ebenfalls,  so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Das Hotel hat aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag ein außerordentliches Rücktrittsrecht. Dies gilt im Besonderen, wenn höhere Gewalt, technische Mängel (z.B. Fehlfunktion des Channelmanger) oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Hotelvertrages unmöglich machen. Ebenso ist dies der Fall, wenn ein Hotelvertrag schuldhaft unter irreführenden oder falschen Angabe oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht wurde (wie z.B. Angaben, die die  Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder den Aufenthaltszweck betreffen).
Hat das Hotel begründeten Anlass zur Vermutung, dass die Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten Leistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder Reputation in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Verantwortungsbereich des Hotel zuzurechnen ist; ist dies ein außerordentliches Rücktrittsrecht des Hotels. Gesetzeswidrige Aufenthaltszwecke fallen ebenfalls unter das außerordentliche Rücktrittsrecht des Hotels wie auch nicht genehmigte Untervermietung bzw. Weitervermietung. Der Kunde hat bei berechtigtem Rücktritt des Hotels  keinen Anspruch auf Schadensersatz.
7.    Internetdarstellung und Verlinkung
Die Internetdarstellung des Hotels wird sorgsam gepflegt. Es kann jedoch keine Garantie für Vollständigkeit der Angaben, ihre Fehlerfreiheit und Genauigkeiten gegeben werden. Daher sind Schäden oder Verluste alle Arten, die aus direkter und indirekter Inanspruchnahme der Hotel-Website herrühren, von der Haftung ausgenommen. Dies gilt auch für Websiteangebote anderer Anbieter auf der Hotel-Website bzw. diejenigen, die durch Verlinkung erreicht werden. Hier gelten auch die Datenschutzbedingungen der jeweiligen Fremdanbieter bzw. Links. Diese Fremdinhalte liegen in der ausschließlichen Verantwortung  jeweiliger Anbieter.
8.    Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen des Beherbergungsvertrages, der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Schriftform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam.
Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr Oberstaufen. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand Sonthofen.Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Hotel Bavaria


Gesundheitsbehörden und Kontaktdaten

Gesundheitsbehörden dürfen Kontaktdaten im Covid-19-Fall erfragen:

Es dient dem Schutz der Gesundheit von uns allen. Im Falle einer Erkrankung ermittelt die Gesundheitsbehörde möglich Kontakte, um sie zu schützen.

Daher müssen wir Kontaktdaten werden für vier Wochen verantwortlich und datenschutzkonform gespeichert: Angaben von Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder Mailadresse bzw. einer Adresse) einer Person je Hausstand und Zeitraum. Diese Angaben werden ausschließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheits-behörden erfolgen. Die Dokumentation wird so verwahrt, dass Dritte sie nicht einsehen können und Daten von unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter Veränderung geschützt sind. Die Daten werden nach Ablauf eines Monats vernichtet. Genauso lange verwahren wir auch die Tischreservierungen.


Hinweise zur Datenverarbeitung

1.Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Markus Schneider, Brigitte Schneider

2.Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung

 Wenn Sie uns als Gast besuchen, erheben wir folgende Informationen:
•Anrede, Vorname, Nachname
•Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
•Uhrzeit und Tischnummer Ihres Aufenthalts
•Anzahl der Gäste
•Informationen, die im Falle des Auftretens einer Covid-19 Infektion notwendig sind

Die Erhebung dieser Daten erfolgt

•Nach§ 13 der Verordnung zur Änderung der Vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 14. Mai 2020 in Verbindung mit der gemeinsamen Bekanntmachung der Bayerischen Staatsministerien für Gesundheit und Pflege und für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie vom 14. Mai 2020, Az. GZ 6a-G8000-2020/122-315

Die Datenverarbeitung erfolgt, damit eine Bewirtung im Rahmen der Gastronomie ermöglicht wird. Die für den Gaststättenbesuch von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht nach der Verordnung –1 Monat -und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel6 Abs.1 S.1 lit.c DSGVO aufgrund von steuer-und handelsrechtlichen Aufbewahrungs-und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art.6 Abs.1 S.1 lit.a DSGVO eingewilligt haben.

3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:

•gemäß Art.7 Abs.3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
•gemäß Art.15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zuderen Einzelheiten verlangen;
•gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
•gemäß Art.17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
•gemäß Art.18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
•gemäß Art.20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
•gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.
5. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.6 Abs.1 S.1 lit.f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt ein Fax ein Telefonanruf.

6.Beschwerderecht
Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich die der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie meinen, dass der Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist das

Bayerische Landesamt für Datenaufsicht
Promenade 27 (Schloss)
91522 Ansbach/Deutschland
Telefon: +49 (0) 981 53 1300Telefax: +49 (0) 981 53 98 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de