Impressum i warunki

Impressum i warunki

Hotel Bavaria

Ulica Isnyer 2
87534 Oberstaufen
Schneider GmbH
Dyrektorzy zarządzający: Markus i Brigitte Schneider
Rejestr handlowy Sąd rejonowy Kempten HRB 8039
numer VAT. DE 226884148 Telefon: +49 (0) 8386 - 93 250
Faks: +49 (0) 8386 - 75 76
E-mail: bavaria-hotel@t-online.de
www.bavaria-oberstaufen.de

Źródła obrazów: Oberstaufen Tourism, istock Photo, Deposit Photo, Markus Schneider


Warunki

Poniższe warunki dotyczą wynajmu pokoi hotelowych i usług uzgodnionych w związku z tym. Hotel jest partnerem Oberstaufen PLUS. Oto warunki korzystania z Oberstaufen PLUS i odpowiedniego dostawcy. Umowa zakwaterowania zawierana jest między hotelem a rezerwacją osoby. Podnajmowanie (np. W przypadku braku możliwości przyjazdu) może być dokonane tylko po uzgodnieniu i wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z hotelem.

Umowa zakwaterowania zostaje zawarta poprzez przyjęcie oferty przez klienta. To musi być w pełni sprawne. W przypadku komunikacji między hotelem a gościem za pośrednictwem poczty elektronicznej transmisja danych nie jest szyfrowana. Umowa rezerwacji między klientem a hotelem może być również zawarta ustnie. Formularz pisemny nie jest obowiązkowy. Klient nie jest uprawniony do określonego pokoju, ale tylko do zastrzeżonej kategorii. Pokoje są gwarantowane od 15.00 w dniu przyjazdu, wyjazd jest 11.00. Hotel może zażądać zabezpieczenia depozytu lub karty kredytowej. Jeśli wymagany jest depozyt w celu zabezpieczenia rezerwacji lub numeru karty kredytowej, umowa zakwaterowania zostanie zawarta tylko wtedy, gdy depozyt zostanie wpłacony na czas lub karta kredytowa będzie ważna.

Jeśli faktura przy wyjeździe nie jest możliwa płatność kartą kredytową z obniżonymi cenami. Uzgodnione ceny obejmują bieżące podatki i opłaty lokalne mające zastosowanie do zawarcia umowy. Lokalny podatek turystyczny jest płatny na miejscu przez klienta (od 2018 r .: dorośli 2,60 EUR / dzień, dziecko do 14 lat 1,30 EUR / dzień). Zmiany stawek i ceł podatkowych podlegają korektom.

Umowa zakwaterowania zobowiązuje hotel do zapewnienia pokoi i przestrzegania uzgodnionych usług. Klient ma obowiązek zapłacić za transfer pokoju. Zmniejszenie zarezerwowanych usług hotelowych (np. Wcześniejszy wyjazd, liczba pokoi) wymaga wyraźnej pisemnej zgody hotelu (np. Zmiana rezerwacji na inny termin). W takim przypadku hotel jest uprawniony do podwyższenia ceny dnia i anulowania lub zmiany rabatów.

Hotel ma prawo umieścić klienta w tej samej cenie w porównywalnym hotelu. Musi to być ważny powód, zwłaszcza jeśli zakwaterowanie w hotelu nie jest możliwe. W związku z tym do hotelu nie można dochodzić roszczeń regresowych.

Anulowanie przez klienta wymaga formy pisemnej. Zasadniczo zaleca się przerwanie podróży lub ubezpieczenie od rezygnacji. W przypadku rezygnacji do 7 dni przed zarezerwowanym pobytem 90% uzgodnionej ceny podróży, w ciągu 7 dni 100%, w przypadku nie przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu 100%. Opłaty za anulowanie zostaną naliczone po dacie stempla pocztowego, skrzynki odbiorczej lub faksu.

W przypadku działania siły wyższej lub okoliczności, za które hotel nie ponosi odpowiedzialności, które uniemożliwiają wykonanie umowy, jak również usterek technicznych w hotelu w momencie rezerwacji (np. Problemy z programem Channel Manager), hotel może odstąpić od umowy. W przypadku wycofania się z hotelu z uzasadnionego powodu nie wynika z tego roszczenie o odszkodowanie klienta.

Jeśli klient dowie się o wadzie lub usterce, musi natychmiast powiadomić o tym hotel. Hotel stara się anulować zgłoszoną wadę. Klient ma obowiązek przyczynić się do tego, co jest uzasadnione (np. Przeniesienie się do innego pokoju w przypadku uszkodzenia wody).

Internetowa prezentacja hotelu jest starannie utrzymana. Nie można jednak zagwarantować kompletności informacji, ich dokładności i dokładności. W związku z tym szkody lub straty wszelkiego rodzaju wynikające z bezpośredniego i pośredniego korzystania ze strony internetowej Hotelu są wyłączone z odpowiedzialności. Dotyczy to również ofert stron internetowych innych dostawców na stronie internetowej hotelu lub tych, do których można dotrzeć poprzez linkowanie. Obowiązują tu również warunki ochrony danych dostawców zewnętrznych lub łącza. Te treści osób trzecich są wyłączną odpowiedzialnością odpowiednich dostawców.

Jednostronne zmiany umowy są nieskuteczne. Zmiany umowy muszą mieć formę pisemną, dotyczy to również zmian w warunkach. Miejscem realizacji i płatności jest lokalizacja hotelu. Jurysdykcja: Sonthofen. W przypadku nieważności lub nieważności poszczególnych postanowień warunków, pozostałe pozostają w mocy. Nawiasem mówiąc, obowiązują przepisy ustawowe i przepisy.

Hotel Bavaria
Oberstaufen, luty 2019 r


5.    Die Bereitstellung der Zimmer, Übergabe und Rücktritt der Zimmer
Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung bestimmter Zimmer einer Kategorie, soweit dieses nicht ausdrücklich vereinbart wurde. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere Bereitstellung. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens um 11:00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung der Hoteleinrichtungen und Serviceleistungen des Hotels sind nach diesem Termin nicht mehr abrufbar. Spätabreisen müssen vom Hotel gestattet werden, ein Aufpreis kann nachträglich für den Abreisetag vereinbart werden. Wurde ein Gastvertrag  mit einem Termin zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurücktreten, es bestehen dann keine Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Hotels. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn der Kunde bis zu diesem genannten Termin nicht von seinem Rücktrittsrecht gegenüber dem Hotel Gebrauch macht. Auch bei Nichtinanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Hotelleistung behält das Hotel seinen Anspruch auf die vereinbarte Vergütung. Dies ist gegeben, wenn ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart wurde oder bereits erloschen ist, kein gesetzliches Rücktritts- oder Kündigungsrecht besteht und das Hotel einer Vertragsaufhebung nicht zugestimmt hat. Das Hotel bemüht sich um anderweite Vermietung. Werden die Zimmer nicht anderweitig vermietet, so kann das Hotel den Abzug für ersparte Aufwendungen pauschalieren. Eine Stornierung durch den Kunden bedarf der Schriftform. Grundsätzlich wird der Abschluss einer Reiseunterbrechungs- bzw. rücktrittsversicherung empfohlen. Bei einer Stornierung bis 7 Tage vor gebuchtem Aufenthalt werden 90 % des vertraglich vereinbarten Gesamtreisepreises, innerhalb von 7 Tagen 100%, bei Nichtantritt oder vorzeitiger Abreise 100 % erhoben. Die Stornokosten werden nach Datum des Poststempels, Maileingangs oder Eingang der Faxbestätigung berechnet.
7. Rücktritt des Hotels
Gilt die Vereinbarung, dass der Kunde innerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel seinerseits in diesem Zeitraum  berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wird eine vereinbarte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht geleistet, setzt das Hotel eine angemessene Nachfrist in Schriftform. Verstreicht diese Nachfrist ebenfalls,  so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Das Hotel hat aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag ein außerordentliches Rücktrittsrecht. Dies gilt im Besonderen, wenn höhere Gewalt, technische Mängel (z.B. Fehlfunktion des Channelmanger) oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des Hotelvertrages unmöglich machen. Ebenso ist dies der Fall, wenn ein Hotelvertrag schuldhaft unter irreführenden oder falschen Angabe oder Verschweigen wesentlicher Tatsachen gebucht wurde (wie z.B. Angaben, die die  Identität des Kunden, die Zahlungsfähigkeit oder den Aufenthaltszweck betreffen).
Hat das Hotel begründeten Anlass zur Vermutung, dass die Inanspruchnahme der vertraglich vereinbarten Leistung den reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder Reputation in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Verantwortungsbereich des Hotel zuzurechnen ist; ist dies ein außerordentliches Rücktrittsrecht des Hotels. Gesetzeswidrige Aufenthaltszwecke fallen ebenfalls unter das außerordentliche Rücktrittsrecht des Hotels wie auch nicht genehmigte Untervermietung bzw. Weitervermietung. Der Kunde hat bei berechtigtem Rücktritt des Hotels  keinen Anspruch auf Schadensersatz.
8.    Internetdarstellung und Verlinkung
Die Internetdarstellung des Hotels wird sorgsam gepflegt. Es kann jedoch keine Garantie für Vollständigkeit der Angaben, ihre Fehlerfreiheit und Genauigkeiten gegeben werden. Daher sind Schäden oder Verluste alle Arten, die aus direkter und indirekter Inanspruchnahme der Hotel-Website herrühren, von der Haftung ausgenommen. Dies gilt auch für Websiteangebote anderer Anbieter auf der Hotel-Website bzw. diejenigen, die durch Verlinkung erreicht werden. Hier gelten auch die Datenschutzbedingungen der jeweiligen Fremdanbieter bzw. Links. Diese Fremdinhalte liegen in der ausschließlichen Verantwortung  jeweiliger Anbieter.
9.    Schlussbestimmungen
Änderungen und Ergänzungen des Beherbergungsvertrages, der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Schriftform erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirksam.
Erfüllungs- und Zahlungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im kaufmännischen Verkehr Oberstaufen. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand Oberstaufen.Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Hotel Bavaria